Báo Bắc Giang
Hướng dẫn đặt trang BaoBacGiang.com.vn làm trang chủ
1
Mở trình duyệt Chrome, click vào biểu tượng "Tùy chỉnh" ở góc phải trình duyệt, chọn "Cài đặt"
2
Tại mục "Khi khởi động" chọn "Mở trang hoặc tập hợp các trang cụ thể" click "Tập hợp các trang"
3
"baobacgiang.com.vn" vào khung "Thêm trang mới", nhấn "OK" để hoàn tất